Φοιτητές και εργαζόμενοι αποκλείουν τα Πανεπιστήμια στην Αθήνα για να μην μπουν οι ΟΠΠΙ

Ισχυρή αντίσταση από τους φοιτητές