Αξιολόγηση και Αριστερά – Το τέλος του επιθεωρητισμού και οι διαπρύσιοι κήρυκες της αξιολόγησης

Αντιτετράδια, τ. 102, φθινόπωρο 2012 – Η στάση ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ