Η Πολωνία, η σφαγή στο Katyn και τα αντισοβιετικά ψέματα

Το Κατίν, η προπαγάνδα και οι πρόθυμοι απολογητές των Ναζί