Αντικομμουνιστικά τροπάρια

Υπενθυμίζουμε, ως αντίκρουση, την υπερήφανη απάντηση του Νίκου Μπελογιάννη