Η χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στον κόσμο για την οποία δεν συζητά κανείς

Η «αδιανόητη απανθρωπιά»