Κολαστήριο εκπαιδευτικών γνωστό ιδιωτικό σχολείο της Ανατολικής Αττικής

Πάνω από 90 άτομα(!) έχουν παραιτηθεί από το Σεπτέμβριο του 2020