Ρε­σι­τάλ ρα­για­δι­σμού Τσί­πρα και Ανα­στα­σιάδη στην Τριμε­ρή

Πρίν ἀλέκτορα φωνῆσαι, Τσίπρας τρίς ἐδήλωσεν χαρίεις.