Η Έκθεση της ΤτΕ: Θα έχουμε μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα και μείωση ως προς το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Αυτές είναι οι άμεσες επίδρασεις του «αναπτυξιακού» πολυνομοσχεδίου