Αναίτια προσαγωγή 10 ανήλικων μαθητών από το ΕΠΑΛ Ρέντη

Αστυνομική βαρβαρότητα