Η αλληλοδιδακτική μέθοδος επιστρέφει λόγω εγκατάλειψης από το κράτος της Κρατικής Σχολής Χορού

Κατάληψη στην ΚΣΟΤ