Η τριακονταετία των εκπαιδευτικών αγώνων και κοινωνικών αγώνων (1988-2018)

Το 1988 αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του εκπαιδευτικού κινήματος