Πρωτοβάθμια προσχολική εκπαίδευση

Με την 127187/Ε1/2016 υπουργική απόφαση  καθορίζεται το εβδομαδιαίο  υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων.

Διευθυντές/Διευθύντριες  νηπιαγωγείων

 • 20 ώρες, στα 4θέσια και 5θέσια 
 • 12 ώρες στα 6θέσια

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους,

 • ώρες 25.

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4θέσια και άνω νηπιαγωγεία

 • 24 ώρες, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας
 • 23 ώρες, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας
 • 22 ώρες, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας 
 • 21 ώρες, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.

Πρωτοβάθμια δημοτική εκπαίδευση

Με το Ν.4547/2018άρθρο 49, το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

Διευθυντές/Διευθύντριες δημοτικών σχολείων:

 • 18 ώρες, στα 4θέσια και 5θέσια δημοτικά σχολεία
 • 10 ώρες, στα 6θέσια μέχρι και 9θέσια δημοτικά σχολεία
 • 8 ώρες, στα 10θέσια και 11θέσια δημοτικά σχολεία
 • 6 ώρες, στα 12θέσια και πάνω δημοτικά σχολεία

Υποδιευθυντές/Υποδιευθύντριες δημοτικών Σχολείων:

Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο (2) ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους:

 • 25 ώρες, στα 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία

Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων:

 • 24 ώρες, εάν έχουν έως 10 έτη υπηρεσίας
 • 23 ώρες, εάν έχουν 10-15 έτη υπηρεσίας
 • 22 ώρες, εάν έχουν 15-20 έτη υπηρεσίας
 • 21 ώρες, εάν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Προσωπικό όλων των κλάδων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

 • 23 ώρες, εάν έχουν έως 6 έτη υπηρεσίας
 • 21 ώρες, εάν έχουν από 6 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 12 έτη υπηρεσίας
 • 20 ώρες, εάν έχουν από 12 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 20 έτη υπηρεσίας

Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων κλάδων ΤΕ01

 • 24 ώρες, εάν έχουν έως 7 έτη υπηρεσίας
 • 21 ώρες, εάν έχουν από 7 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 13 έτη υπηρεσίας
 • 20 ώρες, εάν έχουν από 13 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 20 έτη υπηρεσίας

Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων προσδιορίζεται ως εξής: 

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

 • 10 ώρες, όταν οι αντίστοιχες σχολικές μονάδες λειτουργούν με 3 έως 5 τμήματα τάξεων
 • 9 ώρες, όταν λειτουργούν με 6 έως 9 τμήματα τάξεων 
 • 7 ώρες, όταν λειτουργούν με 10 έως 12 τμήματα τάξεων 
 • 5 ώρες, όταν λειτουργούν με περισσότερα από 12 τμήματα

Διευθυντές Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων 

 • 10 ώρες

Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων

 • 16 ώρες

Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

 • 20 ώρες

Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01

 • 28 ώρες

Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01

 • 30 ώρες

Το εν λόγω ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει τεθεί σε ισχύ από 1-9-2013 (Ν. 4152/2013) ενώ το εκπαιδευτικό προσωπικό της εν λόγω βαθμίδας που έχει συμπληρώσει 20 έτη προϋπηρεσίας, εργάζεται με μειωμένο κατά δύο ώρες πρόγραμμα, σε εβδομαδιαία βάση.  

Σημειώνεται ότι το ωράριο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου κυμαίνεται από 9 μέχρι 15 ώρες την εβδομάδα (και στις δύο βαθμίδες), ενώ των ωρομισθίων εκπαιδευτικών δεν ξεπερνά τις 8 ώρες, σε εβδομαδιαία βάση (Ν.4589/2019).

Υπογραμμίζεται ότι το ωράριο των αναπληρωτών πλήρους ωραρίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 24 ώρες την εβδομάδα, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 23 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ δύναται να μειώνεται βάσει των χρόνων προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού και στη βάση των αντίστοιχα οριζόμενων για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

e-prologos.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το