Θαυμάσιο video για το τραγούδι “Η έρημος”, με τη “ζεστή” ερμηνεία του συνθέτη Haig Yazdjian

Haig Yazdjian