Μ-Λ ΚΚΕ: Η εγκατάλειψη του αγωγού Eαst Med είναι χρεοκοπία της πολιτικής της εξάρτησης και της υποτέλειας

Ανακοίνωση του Μ-Λ ΚΚΕ