Η ζωή και το έργο του Όττο Ντιξ

Wilhelm Heinrich Otto Dix