Ο μεγάλος μας ποιητής Κώστας Βάρναλης παρουσιάζει τον εθνικό μας ποιητή Ανδρέα Κάλβο, με αφορμή την επανέκδοση των “Ωδών”

Και μια αντιστοίχιση μεταξύ Κάλβου και Σολωμού με ματιά Βάρναλη!