Ψηφιακή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και κατάταξη των σχολείων

Με όχημα την «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025»