Σχολείο, Γλώσσα και κοινωνική ανισότητα

Βασικά στοιχεία για τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου