Έκτακτη αναστολή λειτουργίας των σχολείων στον δήμο Θεσσαλονίκης

Πώς λειτουργούν τα σχολεία στην πόλη