Μία οφειλόμενη απάντηση (Για την ανακοίνωση της Μητρόπολης σχετικά με το Βλαχογιάννειο Μουσείο)

Η Μητρόπολη Βεροίας μας γυρνάει σε άλλες εποχές