Λίβανος: Εντολή στον Χαρίρι και στο βάθος ΔΝΤ

Οι κοινωνικές και πολιτικές αντιθέσεις παραμένουν οξυμένες