Το O X I του Λαού (μέσα από ένα ποίημα ενός αντιστασιακού παιδαγωγού)!

Επιλέξαμε ένα επικό ποίημα του Χάρη Σακελλαρίου