Απολύουν 160 φύλακες διαβάσεων για χάρη των εργολάβων

Πρόκειται για πάγιες και διαρκείς θέσεις του ΟΣΕ, καθώς αφορούν τη φύλαξη διαβάσεων που δεν είναι αυτοματοποιημένες