Το Ίδρυμα Ωνάση επιχορηγεί και αποκαλύπτει (αναφορικά με τον νέο φωτισμό της Ακρόπολης Αθηνών)

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)