Τι είναι «φυσική καταστροφή» και τι δεν είναι;

Δημήτρης Παπαδημητρίου