Ο Φουκώ, το Πανοπτικόν και οι κάμερες στις σχολικές τάξεις

Επιτήρηση και καταστολή εν καιρώ κορονοϊού