Τι συμβαίνει με το φορτίο του πλοίου Andromeda, που θα μπορούσε να ισοπεδώσει μια ολόκληρη πόλη;

Οι 410 τόνοι εκρηκτικών παραμένουν, τουλάχιστον στα χαρτιά, σε ελληνικό έδαφος