Ανατροπή της …ανατροπής στους φοροτεχνικούς της Αττικής με ευθύνη των δυνάμεων του ΚΚΕ

Συγκρότηση ΔΣ ΕΦΕΕΑ