Αντιλαϊκός φοροληστρικός προϋπολογισμός σε μια ρημαγμένη από την πολιτική τους χώρα

Η οικονομία βρίσκεται στη χειρότερη μεταπολεμική κατάσταση