Γιάννενα: Ακόμα πιο μαζική απ’ τις προηγούμενες ήταν η διαδήλωση – Η παρέμβαση της Φοιτητικής Πορείας και του Εκπαιδευτικού Ομίλου

Αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο