Είναι το απλό που είναι δύσκολο να γίνει(*)

Φοίβος Γκικόπουλος