Ήταν όλοι εκεί – Φιλομοναρχικές ακροβασίες της ΝΔ!

Η επιμονή της ΝΔ να τιμά την μοναρχία με τόσες επίσημες και ανεπίσημες παρουσίες μόνο αθώα δεν είναι