Παρεμβάσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ-ΔΕ: Εκδήλωση 18/3 – Εθνικισμός, Ρατσισμός, Φασισμός και η απάντηση του κινήματος

Εισηγητές: Περικλής Παυλίδης – Γιώτα Ιωαννίδου