Τα κάλαντα της εξορίας – Χριστούγεννα 1948

Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα δημοσιεύτηκαν στο παράνομο στρατοπεδικό περιοδικό των εξορίστων του Αη Στράτη