Κυβερνητικό ρουσφέτι: «Πληττόμενη επιχείρηση» και η ACS του προέδρου του ΣΕΒ!

Μεγάλο «δώρο» στην ACS του προέδρου του ΣΕΒ κ. Φέσσα