Το φάρμακο και η φαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα στα χρόνια του μνημονίου

Κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα κατά τα χρόνια του μνημονίου