Οι δανειστές αναγνωρίζουν «πρόοδο» στο έργο των υποτακτικών τους και προετοιμάζονται τις επόμενες μέρες για την 3η «αξιολόγηση»

Η χώρα οδηγείται ασφαλώς στην τροχιά της αποβιομηχάνισης και αποεπένδυσης, και ο λαός στη φτώχεια και την εξαθλίωση