Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Covid 19 : Μας φορτώνουν όλη την ευθύνη, το δελτίο ιχνηλάτησης και την ενημέρωση των στενών επαφών!

Ελλάς, το μεγαλείο σου!