Στη φυλακή για σκίτσα που «προσβάλλουν την αστυνομία»

Ισπανία