Πολιτιστικός Χώρος ΣΦΗΝΑ (Γιάννενα): Πρόσκληση σε εκδήλωση την Τσικνοτετάρτη

Στη Σφήνα (Γιάννενα)