Προκλητικό τσεκούρωμα των κονδυλίων για τη Δημόσια Υγεία – Πρόνοια –Ασφάλιση

Η κυβέρνηση εφαρμόζει αδίστακτα την αντιδραστική πολιτική του “λιγότερου κοινωνικού κράτους”