Απολύσεων συνέχεια – ένα βαρέλι χωρίς πάτο για τους τραπεζοϋπαλλήλους

Τη δεκαετία της κρίσης χάθηκε το 50% των θέσεων εργασίας