Εκτεθειμένοι στην εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης οι εργαζόμενοι

Τραγικές ελλείψεις σε μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων