Τραπεζικό και κυβερνητικό φακέλωμα σε βάρος του συνδικαλισμού

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων