Είναι δυνατόν να υπηρετείται λαός και Κολωνάκι από το ίδιο κράτος;

Χρήστος Κάτσικας