Παρατείνεται η ανάπτυξη των τουρκικών δυνάμεων στη Λιβύη

Η απόφαση ψηφίστηκε από το τουρκικό κοινοβούλιο