Καλώς τα τουριστάκια τα ζουμπουρλούδικα!

Χοροί (με μουσική, η οποία για τους ντόπιους απαγορεύεται) και αψίδες νερού σε αεροπλάνα και βαπόρια