Σκέψεις με αφορμή το βιβλίο «Αλήθειες και ψέματα για το λιμό της Ουκρανίας»

Της Ευγενίας Καβαλλάρη