Γιώργος Σεφέρης, Τελευταίος σταθμός

Γιώργος Σεφέρης