Τελευταίος αποχαιρετισμός στο σ. Νίκο Δημητριάδη

Νίκος Δημητριάδης